Topic outline

  • Ludzka anaplazmoza

    Prowadząca: mgr Anna Sawczyn-Domańska

    Ludzka anaplazmoza granulocytarna jest transmisyjną, wielonarządową chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez bezwzględnie wewnątrzkomórkowe pasożyty Anaplasma phagocytophilum. Są to niewielkich rozmiarów bakterie Gram-ujemne, mające powinowactwo do granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), wewnątrz których tworzą charakterystyczne skupiska tzw. morule.