Topic outline

  • Babeszjoza

    Prowadząca: mgr Anna Kloc

    Babeszjoza jest to choroba wywoływana przez pierwotniaki należące do rodzaju Babesia, bezwzględnie przenoszonych przez kleszcze z gatunku Ixodes ricinus. Za potencjalny wektor tego patogenu uważany jest również Dermacentor reticulatus. Dla ludzi szczególnie niebezpieczna jest Babesia divergens i Babesia microti, wywołujące ludzką babeszjozę, zaliczaną do tzw. chorób typu „emerging” - chorób „nowo pojawiających się”.