Topic outline

  • Tularemia

    Prowadzący: dr hab. Jacek Sroka

    Ostra, odzwierzęca choroba zakaźna nazywana też: dżumą gryzoni, chorobą zajęczą lub króliczą gorączką. Tularemia występuje głównie w rejonach o chłodniejszym klimacie na półkuli północnej, w niektórych krajach choroba ta stanowi poważny problem epidemiologiczny.