Topic outline

  • Bruceloza

    Prowadząca: dr Elżbieta M. Galińska

    Bruceloza ludzi znana również pod nazwami: gorączka maltańska, gorączka śródziemnomorska, gorączka gibraltarska, gorączka falująca, gorączka kozia, gorączka skalna, gorączka Rio Grande oraz choroba Banga. Jest chorobą odzwierzęcą (zoonozą) o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, wywołaną przez małe, tlenowe, Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella.